slovenská verzia    english version    italian version   

O nás

Firma FRAŇO vznikla v roku 1995. V roku 1999 začal proces nákupu technológií a začatie výroby toaletného papiera. Nasledujúce tri roky boli poznačené postupným budovaním obchodnej siete, nakoľko sme nechceli zostať v pozícii regionálneho výrobcu.

Firma sa od počiatku výroby snaží dostať na trh najlacnejší produkt vo svojej kategórii v primeranej kvalite. Všetky výrobky firmy sú vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu. Kvantitatívne a kvalitatívne parametre výrobkov sa odlišujú podľa požiadaviek zákazníka, ktorí si sami určia, aký výrobok chcú predávať.

Za náš doterajší úspech na trhu vďačíme tomu, že sme sa stali maximálne flexibilnými voči požiadavkám našich zákazníkov, čo sa týka kvality, ceny, obalov, ale hlavne dodávateľského servisu. Hlavnú úlohu v tomto smere zohrala výroba vlastných značiek pre našich odberateľov. Od momentu záväznej požiadavky na výrobok v obale s logom odberateľa sme schopní dodať výrobok do dvoch týždňov do skladu odberateľa. Závozná doba je spravidla do 24 hodín od obdržania objednávky, ktorú nikdy neobmedzujeme odberným množstvom.

Vďaka týmto skutočnostiam môžeme povedať, že máme pevné miesto na slovenskom trhu toaletného papiera. Našimi zákazníkmi sú významné slovenské maloobchodné a veľkoobchodné siete a veľkosklady s drogistickým tovarom.

Naše ďalšie úsilie bude venované zvýšeniu kvality našich výrobkov a zvýšeniu starostlivosti o zákazníkov. Budeme sa snažiť o čo najbližší kontakt, aby sme rýchlo získali spätnú väzbu a mohli reagovať na podnety našich partnerov.